معرفی خانم دنیا دانش

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کارشناس ارزیابی
متولد ۱۳۷۳/۰۶/۰۹، بندرعباس

سوابق تحصیلی

 • دیپلم : ریاضی-فیزیک، دبیرستان نمونه دولتی رشد، بندرعباس، ۱۳۷۹-۱۳۹۰
 • پیش دانشگاهی: ریاضی-فیزیک، دبیرستان نمونه دولتی رشد، بندرعباس، ۱۳۹۰-۱۳۹۱
 • کارشناسی: مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ۱۳۹۱-۱۳۹۵
 • کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز، شیراز، ۱۳۹۵-۱۳۹۷

تحقیقات

 • مدلسازی و بهینه سازی رآکتورهای تولید اتیل بنزن از آلکیلاسیون بنزن
 • مدلسازی انفجارها در صنایع فرآیندی با نرم افزار PHAST

سوابق شغلی

 • کارشناس ارزیابی، صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان هرمزگان، از سال ۱۴۰۰ تا کنون
 • معلم استپ کیدز، آموزشگاه خیام، سال ۱۳۹۷
 • کارآموزی، شرکت پالایش نفت بندرعباس، سال ۱۳۹۵

مقاله

 • Danesh, D., Farsi, M., & Rahimpour, M. R. (۲۰۲۱). Three-phase modeling and optimization of benzene alkylation in commercial catalytic reactors. Chemical Product and Process Modeling.

افتخارات

 • نفر هفتم ورودی سال ۱۳۹۵ کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز
 • رتبه اول ورودی سال ۱۳۹۱ کارشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • عضو استعداد درخشان دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • بورسیه تحصیلی جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شیراز

دوره ها و گواهینامه ها

 • دومین دوره آموزشی پرورش کارشناس سرمایه گذاری خطر پذیر (VC)، گروه مالی و مدیریت سرمایه گذاری شریف، سال ۱۴۰۰
 • دوره آموزش مفاهیم پایه ریاضیات استپ کیدز، موسسه گام

مهارت ها

  • ICDL
  • Hysys
  • Matlab
  • Endnote
  • Phast
  • Visio
  • Edrawmax
  • زبان انگلیسی