8 بهمن 1399

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان به صورت رسمی تاسیس شد

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان به صورت رسمی تاسیس شد

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان هرمزگان به عنوان پنجاه و سومین صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی کشور به صورت رسمی ثبت شد به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان پس از اخذ مجوز از کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری و […]

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان به صورت رسمی تاسیس شد بیشتر بخوانید »

صدور مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان

صدور مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان

مجوز فعالیت صندق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان، پس از بازدید مجازی ناظران کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری صادرشد. به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری، ناظران دبیرخانه کارگروه از فعالیت‌های صورت گرفته و زیرساخت‌های صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تازه تاسیس استان هرمزگان به صورت مجازی بازدید کردند. بررسی

صدور مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان بیشتر بخوانید »