21 بهمن 1399

تایید کد سپاص صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان جهت صدور ضمانتنامه

صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان در راستای اهداف تغیین شده خود که یکی از آن ها صدور ضمانتنامه می باشد، در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۹ موفق به دریافت کد سپاص شد و آماده صدور ضمانتنامه های شرکت در مناقصه و مزایده، پیش پرداخت و حسن اجرای تعهدات می باشد.

تایید کد سپاص صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان جهت صدور ضمانتنامه بیشتر بخوانید »

برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان

برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان

جلسه معرفی خدمات صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان روز دوشنبه ۹۹/۱۱/۲۰ در محل سالن کنفرانس پارک علم و فناوری هرمزگان با حضور شرکت­ های مستقر در پارک برگزار گردید. در این نشست ابتدا خانم بزمی کارشناس صندوق به صحبت راجع به تاریخچه تاسیس صندوق، سهامداران و انواع خدمات قابل ارائه صندوق به شرکت ­ها

برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان بیشتر بخوانید »

جلسه معرفی خدمات صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان روز دوشنبه ۹۹/۱۱/۲۰ در محل سالن کنفرانس پارک علم و فناوری هرمزگان با حضور شرکت­ های مستقر در پارک برگزار گردید. در این نشست ابتدا خانم بزمی کارشناس صندوق به صحبت راجع به تاریخچه تاسیس صندوق، سهامداران و انواع خدمات قابل ارائه صندوق به شرکت ­ها پرداختند. سپس مدیرعامل صندوق آقای دکتر پورعلیمردان به بیان اهداف، برنامه­ ها، رسالت و جایگاه صندوق در اکوسیستم نوآوری پرداخته و اظهار داشتند که نگاه صندوق به شرکت­ ها حمایتی بوده و خدمات ارائه شده به شرکت ­ها بسته به توان و سابقه شرکت­ ها منعطف خواهد بود. همچنین برای تعامل و ارتباط سریعتر شرکت­ ها، صندوق به دنبال مکانیزه کردن فرآیند­های داخلی و برونسپاری فرآیند­های خارجی نظیر اعتبار سنجی و ارزیابی و امکان سنجی طرح­ ها می­باشد. مدیر عامل صندوق افزودند در راستای اهداف و ماموریت­ های صندوق در توسعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت و تجاری سازی محصولات دانش بنیان و طرح­ های پژوهشی به دنبال اخذ عاملیت­ از صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر منابع داخلی استان می­باشیم. امید است به زودی این مهم محقق گردد و شرکت ­های فناور، خلاق، پیش رشد، رشد و دانش بنیان بتوانند از تنوع تسهیلات با نرخ­ های کمتر بهره ببرند. در ادامه در خصوص اخذ ضمانتنامه و فرایند سرمایه گذاری خطر پذیر توضیحاتی ارائه گردید. در پایان جلسه مدیران شرکت ­ها به تبادل نظر و ارائه پیشنهاد با مسئولین صندوق جهت ارائه خدمات بهتر پرداختند.

جلسه معرفی خدمات صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان

جلسه معرفی خدمات صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان روز دوشنبه ۹۹/۱۱/۲۰ در محل سالن کنفرانس پارک علم و فناوری هرمزگان با حضور شرکت­ های مستقر در پارک برگزار گردید. در این نشست ابتدا خانم بزمی کارشناس صندوق به صحبت راجع به تاریخچه تاسیس صندوق، سهامداران و انواع خدمات قابل ارائه صندوق به شرکت ­ها

جلسه معرفی خدمات صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان بیشتر بخوانید »