معرفی خانم زهرا جوکار

کارشناسی شیمی کاربردی
کارشناس ارزیابی

سوابق تحصیلی

کارشناسی: شیمی کاربردی

سوابق شغلی

 • کارآموز اداره استاندارد شیراز سال ۱۳۸۸
 • کارآموز کارخانه سیمان داراب سال ۱۳۸۸
 • مدیر پرواز های داخلی شرکت هواپیمایی آریا – سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱
 • مدیر پرواز های داخلی شرکت هواپیمایی آتا – سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲
 • مدیر پرواز های داخلی و خارجی شرکت هواپیمایی گنو کیش- سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷

مهارت ها

 • تجربه در آزمایشگاه های شیمی تجزیه و تحلیل
 • مهارت در استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاه های اندازه گیری
 • توانایی تحلیل داده های آزمایشگاهی با استفاده از نرم افزار های تخصصی
 • آشنایی با اصول ایمنی و رعایت موازین اخلاق
 • مهارت در ارتباطات تحقیقاتی و گزارش گیری
 • تجزیه و تحلیل مواد شیمیایی: توانمندی در اجرا و تفسیر آزمایشات شیمیایی با استفاده از تجهیزات مختلف
 • روش های اندازه گیری: تجربه در استفاده از اسپکتروسکوپ ها، کروماتوگراف ها و دستگاه های اندازه گیری دقیق.

پروژه ها

عنوان پروژه: بررسی تاثیر کاتالیزور های نانو ذراتی بر سرعت و کارایی واکنش های شیمیایی

 • شرح: بررسی استفاده از نانوذرات به عنوان کاتالیزور در واکنش های شیمیایی و ارزیابی اثرات آن بر کارایی و سرعت واکنش.
 • نقش: انجام آزمایشات، تجزیه و تحلیل داده ها، نگارش گزارش.

عنوان پروژه: تولید و بهینه سازی فرآورده های شیمیایی با استفاده از فناوری نانو

 • شرح: تولید و بهبود فرآوردهای شیمیایی با استفاده از فناوری نانو و بهینه سازی شرایط تولید.
 • نقش: برنامه ریزی و اجرای آزمایشات، تجزیه و تحلیل نتایج، ارائه پیشنهادات بهبود.

مهارت های کامپیوتری

 • مسلط به Microsoft Office(PowerPoint,Excel,Word)
 • تجربه در استفاده از نرمافزارهای تخصصی شیمی
 • مسلط به نرم افزارهای شیمیایی: استفاده ماهرانه از ChemDraw و Gaussian برای ترسیم
  ساختارهای شیمیایی و محاسبات مولکولی.
 • مهارت در آنالیز داده ها: توانمندی در استفاده از نرمافزارهای آماری مانند SPSS برای تحلیل دادههای
  آزمایشگاهی .

موارد اضافی

 • دوره های آموزشی مرتبط با حوزه شیمی
 • توانایی کار تیمی و حل مسائل تحقیقاتی