معرفی خانم بتول خادمی

کارشناس مالی

متولد : ۱۳۶۷/۰۳/۱۰

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی: حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

سوابق کاری

  • کشتیرانی البرز ناوگان پارسی شهریور ۱۳۹۷ – حسابدار
  • پیمانکاری فرس کهن از آذر ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۷ – حسابدار

مهارت‌ها و گواهینامه‌ها

  • مهارت های هفتگانه رایانه ICDL درجه یک – سازمان فنی و حرفه‌ای
  • مهارت های هفتگانه رایانه ICDL درجه دو – سازمان فنی و حرفه‌ای
  • دوره اظهارنامه ارزش افزوده – دانشگاه آزاد اسلامی
  • دوره صورت معاملات فصلی – آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آرمان