معرفی خانم سحر بزمی

مدیر ارزیابی، نظارت و تسهیلات

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی: مهندسی شیمی- پتروشیمی۸۸-۹۲ دانشگاه آزاد واحد شیراز
 • کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی- طراحی فرایند۹۴-۹۷ دانشگاه آزاد واحد سیرجان

سوابق کاری

 • صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان از سال    ۱۳۹۹ – مدیر ارزیابی، نظارت و تسهیلات
 • صندوق پژوهش و فناوری استان یزد از سال ۱۳۹۸ – کارشناس ارزیابی، نظارت و قرارداد
 • صندوق پژوهش و فناوری استان فارس از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۸ –  کارشناس نظارت
 • کارخانه سیمان فارس سال ۱۳۹۲ – کارآموز آزمایشگاه

فعالیت های انجام شده از محل منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در صندوق های استان فارس، یزد و هرمزگان :

 

ارزیابی مالی و اقتصادی 13 طرح در انواع حوزه مهندسی پزشکی، تجهیزات پیشرفته، آزمایشگاهی، فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، دارو، آرایشی و بهداشتی 
نظارت بیش از 100 طرح و 300 گزارش

 

تحقیقات

 •   Fouling modeling nano-carbon membrane types, with using artificial intelligence model for salt water
 •  انجام پروژه شبیه سازی و بهینه سازی فرایند تولید اتانول آمین در سال 1392
 •  انجام پروژه مورد حمایت شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی تحت عنوان ” Empirical and mathematical investigation of mass transfer flux for Sulphur compounds removal from sour oil in a fluidzed bed”

مهارت ها و گواهینامه ها

 • ICDL 1: آموزشگاه فنی و حرفه ای حجتی / کارت بین المللی مهارت
 • ICDL 2: آموزشگاه فنی و حرفه ای حجتی / کارت بین المللی مهارت
 • دوره حسابداری مقدماتی : آموزشگاه فنی و حرفه ای حجتی / کارت بین المللی مهارت
 • دوره تایپ حرفه ای : آموزشگاه فنی و حرفه ای حجتی / دارای گواهینامه مربوطه
 • نرم افزار HYSYS : مطالعه فردی / میزان تسلط متوسط
 • نرم افزار Aspen : مطالعه فردی / میزان تسلط متوسط
 • نرم افزار شبکه عصبی : مطالعه فردی / میزان تسلط متوسط
 • دوره آموزشی شیوه­های اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و حقوقی : دبیرخانه کارگروه صندوق­های پژوهش و فناوری
 • دوره تحلیل مالی پروژه­های سرمایه گذاری (براساس نرم افزار CAMFAR) : دبیرخانه کارگروه صندوق­های پژوهش و فناوری و موسسه بشرا پژوه
 • دو دوره توانمندسازی کارشناسان ارزیابی صندوق­های پژوهش و فناوری کشور : دبیرخانه کارگروه صندوق­های پژوهش و فناوری و سنجش فناوری خاورمیانه
 • دوره قانون تجارت : دبیرخانه کارگروه صندوق­های پژوهش و فناوری
 • دوره مبارزه با پولشویی : دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری
 • دوره پرورش کارشناس سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) : دبیرخانه کارگروه صندوق­های پژوهش و فناوری و گروه مالی و مدیریت سرمایه گذاری شریف